Polityka prywatności

1 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie przez „Maya Hanna Gawłowska” bezpłatnych wiadomości SMS, tj. używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem do celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

2 Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach.

3 Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również bezpłatnym prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez kontakt:

a.) w formie elektronicznej, na adres: sklep@mayafashionlook.pl
b.) w formie pisemnej, na adres: Maya Hanna Gawłowska ul. Wrocławska 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski

4 „Maya Hanna Gawłowska.” traci prawo do przesyłania informacji SMS na podany przeze mnie numer telefonu, począwszy od siódmego dnia po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o wycofaniu powyższej zgody.

5 Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności opisane są na stronie Polityka Prywatności